Mūsdienās cilvēki daudz labprātāk skatās televīziju vai sērfo internetā, nevis lasa grāmatas, jo tā ir vienkāršāk, tomēr tādā veidā mēs ļoti daudz ko zaudējam. Mēs patērējam jau sagatavotu saturu, nevis ļaujam sev pašiem domāt. Grāmatu lasīšana ikvienam var sniegt dažādas vērtīgas spējas un prasmes. Kādi tad ir galvenie ieguvumi no grāmatu lasīšanas?

Mazina stresu un atslēdz prātu

Grāmatu lasīšana daudzējādā ziņā ir pielīdzināma meditācijai. Kaut gan prāts visu laiku ir nodarbināts, tas tomēr ir pilnībā atslēgts no ikdienas rutīnas un rūpēm. Lasot grāmatu cilvēks pilnībā iedziļinās sižetā, turklāt, atšķirībā, piemēram, no filmu skatīšanās, šajā laikā ir nodarbinātas abas smadzeņu puslodes, līdz ar to, nav vietas citām domām. Šāda prāta atslēgšana jeb, pareizāk sakot, pārslēgšana, ir ļoti nomierinoša. Tā mazina stresu un var pat ārstēt depresiju.

Papildina vārdu krājumu

Lasīšana ļauj papildināt esošo vārdu krājumu. Īpaši noderīgi tas ir bērniem, kas vēl apgūst valodu, taču arī pieaugušajiem iemācīties jaunus vārdus un pilnveidot savu leksiku var būt pat ļoti noderīgi. Lasot, katram vārdam tiek pievērsta uzmanība. Arī skatoties televizoru, mēs dzirdam jaunus vārdus, taču audi informācija tik ļoti nepaliek atmiņā. Izlasot vārdu, tas nostiprinās zemapziņā. Lielāks vārdu krājums nozīmē plašākas iespējas brīvi izteikties, kas noteikti tiks novērtēts gan profesionālajā jomā gan personīgajā dzīvē.

Vairo zināšanas

Grāmatu lasīšana arī vairo zināšanas un šeit nav runa tikai par zinātniska vai informatīva rakstura literatūras patērēšanu. Ikviena grāmata var kaut ko iemācīt. Pat tad, ja tā ir zinātniskā fantastika vai kas nesaistāms ar reālo pasauli, tajā noteikti ir lietas, kas ir patiesas un ko līdz šim nezinājāt. Grāmatas ir kā nebeidzamu zināšanu krātuve, mums ir tikai jāprot un jāgrib šīs zināšanas smelties.

Attīsta prātu un radošo domāšanu

Lasot grāmatas, visu laiku ir jādomā līdzi. Tas ir kā prāta treniņš, turklāt, tas trenē abas smadzeņu puslodes reizē, tādējādi attīstot gan analītisko, gan arī radošo domāšanu. Analītiskā domāšana tiek attīstīta domājot līdzi scenārijam un izvērtējot cēloņu sakarības. Noteikti, būsiet pamanījis, ka lasot vairāk grāmatu, ir vieglāk paredzēt tālākos notikumus citās grāmatās. Tas tā notiek tāpēc, ka tiek uztrenēta domāšana. Tāpat, vizualizējot un iztēlojieties grāmatā aprakstītos notikumus, tiek attīstīta fantāzija un radošums.

Izklaidē

Protams, grāmatu lasīšanai ir arī izklaidējoša nozīme, kas daudziem ir pats svarīgākais. Tiesa, arī televīzija un internets var būt ļoti labi izklaides veidi, kas aizrauj cilvēku, tomēr grāmatu lasīšanā ir kas īpašs. Tā ir savdabīga izklaide, kas reizē ir izglītojoša un attīstoša. Tas noteikti ir ļoti labs iemesls, lai lasītu grāmatas jebkurā vecumā.