Mūsdienās bērni lasa arvien mazāk. Tam par iemeslu lielā mērā ir straujā tehnoloģiju attīstība, kas nodrošina citus izklaides veidus, kuri bērnam ir vairāk saistoši. Daudzi vecāki noteikti uzskata, ka tas nav nekas slikts, jo kāda gan starpība, kā bērns izklaidējas un sevi nodarbina, taču jāsaprot, ka digitālās ierīces nekad nespēs sniegt bērnam to, ko grāmatas. Tikai grāmatas attīstīs bērna radošo un analītisko domāšanu, papildinās vārdu krājumu un iemācīs risināt problēmas. Kā tad bērnam iemācīt lasīt grāmatas un radīt patiku pret šo nodarbi laikā, kad pieejams tik daudzas citas izklaides formas?

Stāstiet savu pieredzi

Vispirms, bērnu ir jāieinteresē lasīt. Nereti skolās, pirmajās klasēs liek lasīt visai vienkāršas grāmatas, kuras nevarētu nosaukt par īpaši aizraujošām un, līdz ar to, bērnam uzreiz lasīšana asociējas ar mācīšanos, nevis izklaidi. Bērns nesaprot to, ka grāmatas sižets var būt tiešām interesants un grāmata, tāpat kā filma, var aizraut. Lai to iemācītu, stāstiet par to, kāpēc jums un citiem cilvēkiem patīk lasīt grāmatas. Stāstiet par savām mīļākajām bērnības grāmatām un varbūt jūsu bērns aizdomāsies, ka arī grāmatas var sniegt pilnvērtīgu izklaidi, tāpat kā televīzija, internets un datorspēles.

Ļaujiet izvēlēties to, kas bērnam patīk

Visrupjākā kļūda, ko vecāki pieļauj attiecībā uz bērna pieradināšanu pie grāmatām ir nepiemērotas literatūras uzstiepšana. Tas ir jau minētais piemērs par skolas grāmatām – ja liksiet lasīt lasīšanas pēc, bērnam no tā nebūs nekāda prieks. Tāpat, nevajag iedomāties, ka grāmatas, kas patika jums, patiks arī jūsu bērnam. Ļaujiet bērnam pašam izvēlēties grāmatas. Protams, jāizvēlas viņa vecumam atbilstošu literatūru, taču kaut ko tādu, kas bērnam pašām patiešām interesē. Nemēģiniet likt viņam lasīt tradicionālas bērnu grāmatas tikai tāpēc, ka visi bērni tās lasa. Tā jūs tieši ieaudzināsiet riebumu pret grāmatām un lasīšanu.

Lasiet kopā un trenējieties

Vēl lielā mērā nepatiku pret grāmatām bērnos rada neprasme lasīt. Ja bērns nelasa tekoši, bet tikai burto, tad viņš nemaz nevar pilnvērtīgi uztvert saturu un tā jau tiešām vairs nav nekāda izklaide. Sākums būs grūts, jo iemācīties kaut ko jaunu nekad nav viegli. Iespējams, jums pat būs jāpiespiež savu bērnu lasīt, pat ja viņš to nevēlas, bet, līdz ko lasītprasme būs apgūta, lasīšana vairs nebūs tikai mācīšanās process un tas sagādās daudz vairāk prieka.

Runājiet par izlasītajām grāmatām

Noteikti vecākiem vajadzētu arī diskutēt par izlasītajām grāmatām ar savu bērnu. Ļaujiet viņam brīvi izteikties un paust savu viedokli. Ja grāmata nepatika, tad lai bērns paskaidro, kāpēc. Tāpat iztaujājiet, lai noskaidrotu, vai bērns ir sapratis galvenās domas un guvis kādas atziņas. Šādas diskusijas gan trenēs bērna domāšanu un spēju izteikt viedokli, gan arī jums ļaus daudz labāk saprast, kāda ir jūsu bērna literatūras gaume un kādas grāmatas varētu piedāvāt viņam izlasīt nākamās.